Kamerlingen

KAMERLINGEN
Wie nieuwsgierig is en open voor verschillende levensbeschouwingen, kan in de Hooglandse Kamer cursussen volgen die te maken hebben met spiritualiteit.

Er is een schilderij van Rembrandt van Rhijn, getiteld ‘De kamerling van Morenland’. Op dit doek zie je een rijk geklede zwarte man, die op zijn knieën is gegaan om zich te laten dopen. Het is een weergave van een oud bijbelverhaal. De hoofdpersoon ervan, een eunuch uit Egypte, is spreekwoordelijk geworden voor iemand die nieuwsgierig is, bereid om te leren en in spiritueel opzicht te veranderen.

Wie àls de ‘kamerling’ uit dit verhaal nieuwsgierig is en open voor verschillende levensbeschouwingen, kan in de Hooglandse Kamer cursussen volgen die te maken hebben met spiritualiteit. 

Kerncursus - welkom!

Iedereen is welkom, zoekers zowel als mensen die allang meelopen in de kerk; leden en niet-leden van de LBG.

Op woensdag 28 september begint de cursus ‘Kern van de christelijke traditie’. Deze bestaat uit zes avonden voor Kerstmis, waarin het gaat over de bijbel en hoe je dit boek kunt lezen, en zeven avonden na Kerstmis, waarin het gaat over alle grote levens- en geloofsvragen.

Door de cursus te volgen ga je je opnieuw verhouden tot de christelijke traditie en leer je andere mensen, die de Hooglandse Kerk bezoeken, kennen!

Iedereen is welkom, zoekers zowel als mensen die allang meelopen in de kerk; leden en niet-leden van de LBG.

De leiding berust bij ds. Margreet Klokke, voor meer informatie mail klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

'Wijn en wijsheid'

Voor studenten

Filosoferen met een glas wijn. Heerlijk toch? Bij Wijn en Wijsheid kun je een goed gesprek voeren n.a.v. gelijkenissen van Jezus – verhalen die vol praktische levenswijsheid zitten. Samen met leeftijdgenoten duik je in deze verhalen en ga je ernaar op zoek wat ze kunnen betekenen voor je eigen leven. Je krijgt er nieuwe perspectieven door, zowel op de bijbel, als op je eigen verhaal. Er wordt inspiratie gevonden in het boek: ‘Geef mij die dwaze meisjes maar’ van Koen Holzapfel e.a.
 
Locatie:
Hooglandse Kamer, Hooglandse Kerkgracht 58, Leiden
 
Data:
2 februari 2023
16 februari 2023
2 maart 2023
 
Tijd: 
20:00 – 21:30 uur
 
Contact en opgave:
Tim Wildeman, tim.omarm@gmail.com

 

Meditatiecursus ‘Afstemmen op de Eeuwige’

Iedereen kan meedoen, ook wie geen of weinig ervaring heeft met mediteren.

Vanouds is de 40-dagentijd een periode van inkeer en omkeer, van aandacht voor de eigen geestelijke weg. Dit jaar kun je hier in de LBG invulling aan geven door deel te nemen aan een serie avonden aan de hand van het boekje ‘Afstemmen op de Eeuwige’ van Corinne Groenendijk (uitgeverij Narratio). Tijdens de cursus worden de klassieke vijf stappen op de geestelijke weg gevolgd, d.m.v. gesprek en meditatieoefeningen. Iedereen kan meedoen, ook wie geen of weinig ervaring heeft met mediteren.

 
Locatie:
Hooglandse Kamer, Hooglandse Kerkgracht 58, Leiden
 
Data:
14 februari 2023
18 februari 2023
14 maart 2023
18 maart 2023
 
Aantal deelnemers: 
Maximaal 15
 
Contact en opgave:
'In Gesprek op Vrijdagavond'

voor Young Professionals

Wanneer je aan het einde van je studie bent, of aan het begin van je werkende leven, ga je meestal niet elke zondag naar de kerk. Als je dan weer eens gaat, kom je lang niet altijd leeftijdgenoten tegen. Dat is jammer, want je zoekt toch herkenning. Het is fijn om ervaringen te delen, ook over geloven, met mensen die in dezelfde levensfase zitten. Daarom komen 20-gers en 30-gers bij elkaar op de laatste vrijdag van de maand. Er wordt steeds een gast uitgenodigd die iets te vertellen heeft dat tot gesprek uitnodigt. Wie zin heeft is van harte welkom om (een keer) aan te sluiten!

 
Locatie:
Hooglandse Huys, Hooglandse Kerkgracht 50, Leiden.
 
Eerste datum:
30 september 2022
daarna elke laatste vrijdag van de maand.
 
Gespreksleiders: 

Robert Huurnink en Tim Wildeman

Contact en opgave:

Robert Huurnink, robert@roberthuurnink.nl

 

KAMERLINGEN

AGENDA & PLANNING

woe28sep20:15woe22:00KerncursusKern van de Christelijke Traditie20:15 - 22:00

vrij30sep20:00vrij21:00In gesprek op vrijdagavondvoor Young Professionals20:00 - 21:00

vrij28okt20:00vrij21:00In gesprek op vrijdagavondvoor Young Professionals20:00 - 21:00

vrij25nov20:00vrij21:00In gesprek op vrijdagavondvoor Young Professionals20:00 - 21:00

vrij30dec20:00vrij21:00In gesprek op vrijdagavondvoor Young Professionals20:00 - 21:00

vrij27jan20:00vrij21:00In gesprek op vrijdagavondvoor Young Professionals20:00 - 21:00

don02feb20:00don21:30Wijn en wijsheidVoor studenten20:00 - 21:30

di14feb20:15di21:45MeditatiecursusAfstemmen op de Eeuwige20:15 - 21:45

don16feb20:00don21:30Wijn en wijsheidVoor studenten20:00 - 21:30

vrij24feb20:00vrij21:00In gesprek op vrijdagavondvoor Young Professionals20:00 - 21:00

don02maa20:00don21:30Wijn en wijsheidVoor studenten20:00 - 21:30

vrij31maa20:00vrij21:00In gesprek op vrijdagavondvoor Young Professionals20:00 - 21:00

vrij28apr20:00vrij21:00In gesprek op vrijdagavondvoor Young Professionals20:00 - 21:00

vrij26mei20:00vrij21:00In gesprek op vrijdagavondvoor Young Professionals20:00 - 21:00

X
X